Verhuur materialen

Het gemeentebestuur stelt materialen ter beschikking voor verschillende gebruikers en voor diverse soorten activiteiten (met uitzondering van privéfeesten), maar in de eerste plaats voor verenigingen en hun organisatie van diverse socio-culturele activiteiten.

Procedure

Op deze pagina kan je het aanvraagformulier voor het huren van materialen terugvinden.

Mail het ingevulde aanvraagformulier naar uitleen@herzele.be. Aanvragen zonder het formulier worden niet aanvaard! De reservatie is pas definitief na bevestiging via mail door de dienst.

Bedrag

  • Het standaardtarief is het tarief voor alle niet-commerciële, publiek toegankelijke activiteiten in de gemeentelijke lokalen of voor het gebruik van de materialen binnen de gemeentegrenzen.
  • Inwoners die een UiT-activiteit organiseren die niet commercieel is, krijgen een korting van 25% op het standaardtarief (zowel prijzen als supplementen, tenzij anders vermeld).
  • Verenigingen aangesloten bij één van de adviesraden, Herzeelse scholen en oudercomités die een UiT- activiteit of ledenactiviteit organiseren krijgen een korting van 50% op het standaardtarief.
  • Gemeentelijke diensten, adviesraden, het AGB en veiligheidsdiensten maken gratis gebruik van de gemeentelijke lokalen en materialen voor activiteiten rechtstreeks gekoppeld aan hun werking en doelstellingen. Indien het gaat over een publiek toegankelijke vrijetijdsactiviteit, dient deze ook opgenomen te worden in de UiT-kalender.

Regelgeving

Nuttige informatie, afspraken en kortingstarieven staan verzameld in de algemene gebruiksvoorwaarden voor alle lokalen en materialen die het gemeentebestuur verhuurt. Op deze pagina kan je de algemene gebruiksvoorwaarden nalezen.

Een lijst met alle materialen, bijkomende afspraken en prijzen vind je in de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor materialen. Op deze pagina kan je de bijzondere gebruiksvoorwaarden nalezen.