Verhuur materialen

Het lokaal bestuur stelt materialen ter beschikking voor verschillende gebruikers en voor diverse soorten activiteiten (met uitzondering van privéfeesten), maar in de eerste plaats voor verenigingen en hun organisatie van diverse socio-culturele activiteiten.

Procedure

Bekijk hier het uit te lenen materiaal. Indien je wenst te reserveren, is het aanmaken van een login noodzakelijk.


Tip: reserveer je voor je vereniging? Zorg dan dat je inlogt met de gegevens van je vereniging. Op die manier wordt meteen het juiste tarief verrekend.

  • Bekijk de algemene voorwaarden
  • Na reservatie volgt er een bevestiging per mail
  • Selecteer de dag/periode waarop je het materiaal nodig hebt (niet vanaf wanneer je het wil komen ophalen)
  • Klik ‘i’ voor meer info over het materiaal
  • Bij elk item staat vermeld indien het materiaal af te halen is in de wattenfabriek of geleverd wordt door de technische dienst. Indien af te halen in de Wattenfabriek gelieve contact op te nemen met de uitleendienst om een dag en uur af te spreken.
  • Doe je aanvraag tijdig zodat de diensten de tijd hebben om de aanvraag correct te verwerken

Bedrag

  • Het standaardtarief is het tarief voor alle niet-commerciële, publiek toegankelijke activiteiten in de gemeentelijke lokalen of voor het gebruik van de materialen binnen de gemeentegrenzen.
  • Inwoners die een UiT-activiteit organiseren die niet commercieel is, krijgen een korting van 25% op het standaardtarief (zowel prijzen als supplementen, tenzij anders vermeld).
  • Verenigingen aangesloten bij één van de adviesraden, Herzeelse scholen en oudercomités die een UiT- activiteit of ledenactiviteit organiseren krijgen een korting van 50% op het standaardtarief.
  • Gemeentelijke diensten, adviesraden, het AGB en veiligheidsdiensten maken gratis gebruik van de gemeentelijke lokalen en materialen voor activiteiten rechtstreeks gekoppeld aan hun werking en doelstellingen. Indien het gaat over een publiek toegankelijke vrijetijdsactiviteit, dient deze ook opgenomen te worden in de UiT-kalender.