Woningen voor personen met een beperking

Om in te spelen op de behoefte aan huisvesting voor personen met een beperking in Herzele, sloot het OCMW Herzele een overeenkomst af met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek (SHM). 

De studio's zijn gelegen in het zorgdorp van Herzele, d.i. in de Kloosterstraat, achter de gebouwen van het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum 't Ryckbosch en de sociale woningen. 

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiƫle situatie.