Klachten

Iedereen die een beroep doet op de dienstverlening van gemeente en OCMW Herzele en hierover een klacht heeft, kan die indienen en heeft recht op een grondige behandeling ervan.

Procedure

Online

 • Vul het online formulier in (onderaan deze pagina).

Telefonisch

 • Bel naar 053 60 70 88, het telefoonnummer van de algemeen directeur.

Persoonlijk

 • Kom, na afspraak, naar het bureau van┬áde algemeen directeur in het gemeentehuis (Markt 20, 9550 Herzele).

Uw klacht wordt vervolgens geregistreerd en behandeld. Onderaan deze pagina vindt u het reglement m.b.t. de klachtenprocedure.

Regelgeving

Onder een klacht wordt verstaan:

Een mondelinge of schriftelijke uiting waarbij een ontevreden burger bij het lokaal bestuur klaagt over een door het lokaal bestuur (d.i. een ambtenaar, een dienst, de burgemeester, een schepen, een raadslid, de algemeen directeur) al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Een klacht kan betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie

Een handeling of prestatie kan betrekking hebben op:

 • een behandelingswijze
 • een termijn
 • een beslissing

Onder een klacht wordt niet verstaan:

 • een vraag tot dienstverlening
 • een spontane melding van een probleem
 • een vraag om informatie
 • een suggestie

Bovenstaande zaken worden rechtstreeks aan de bevoegde dienst gemeld via Trefpunt.

 • een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid
 • een klacht waarbij de klager anoniem blijft
 • een klacht die het voorwerp is van een gerechtelijke procedure
 • een klacht waarbij het gemeente- of OCMW-bestuur geen betrokken partij is
 • een klacht waarvoor formele beroepsmogelijkheden voorzien zijn

Uitzonderingen

Opgelet: voor klachten over het Woonzorgcentrum Ter Leen geldt een andere procedure. Meer info vindt u hier.