Privacyverklaring

Het gemeentebestuur en OCMW van Herzele hechten veel belang aan jouw privacy. Daarom leggen we in een beknopte privacyverklaring uit welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. In deze privacyverklaring kan je ook informatie terugvinden over je rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van jou verwerken en hoe je deze rechten kan uitoefenen.

Je kan de privacyverklaring op deze pagina nalezen.

Meer info

Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, of indien je van mening zou zijn dat het gemeentebestuur en OCMW van Herzele onvoldoende voldoen aan de geldende privacywetgeving, kan je ons en onze Functionaris Gegevensbescherming steeds contacteren via e-mail op privacy@herzele.be of via de post (Lokaal Bestuur Herzele, Markt 20, 9550 Herzele).

Daarnaast heb je steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit via e-mail op toezichtcommissie@vlaanderen.be of via de post (Vlaamse Toezichtcommissie, Havenlaan 88, 1000 Brussel.