Subsidie afkoppelen riolering

Bij de aanleg of heraanleg van rioleringen wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wil zeggen dat het afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Op termijn zal bijna iederéén afvalwater en regenwater moeten scheiden. Op de website van Aquafin vind je hierover meer informatie.

Het lokaal bestuur van Herzele voorziet hiervoor een subsidie. Er zijn twee mogelijkheden:

  • De bewoner heeft ervoor gekozen om de werken die nodig zijn om af te koppelen zelf uit te voeren. Er kan in dit geval een subsidie van 500 euro worden aangevraagd indien de bewoner zelf een privékeurder heeft aangesteld. Indien de woning gekeurd wordt door de keurder aangesteld door de Watergroep ontvangt de bewoner de subsidie van 500 euro min het keuringsbedrag (122 euro).
  • Indien de werken uitgevoerd worden door de collectieve aannemer worden de kosten die nodig zijn voor de afkoppeling betaald door de gemeente Herzele (met uitzondering van de bovenbouw: tegels, klinkers, …). Er is geen verdere subsidie.

Procedure

Om de subsidie te ontvangen bezorg je de volgende documenten aan dienst Openbare Werken (digitaal of op papier):

  • het conforme keuringsattest;
  • de facturen van de materialen bezorgen;
  • jouw rekeningnummer.