Belasting op het aansluiten op de openbare riolering

De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn of haar riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet.
De rioolaansluiting omvat zowel de afvoerbuizen op openbaar domein als de eventueel aanwezige toezichtputjes die zich op openbaar domein of privédomein bevinden. De rioolaansluiting laat je realiseren door de rioolbeheerder van de gemeente Herzele (Riopact).

Procedure

Vraag je rioolaansluiting 6 tot 8 weken vóór de aanvang van de (ver)bouwwerken aan. Waarom?

  • Je krijgt na uitvoering van onze werken duidelijkheid over de diepte, ligging en diameter van de aansluiting. Dit is belangrijk, want als je privéwaterafvoer te diep wordt aangelegd, kan die niet aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet.
  • Je weet wat je zelf moet doen en wat de rioolbeheerder zal doen.
  • Tip: ook een drinkwateraftakking nodig? Klik hier om je drinkwateraftakking aan te vragen via De Watergroep.

Een rioolaansluiting vraag je hier online aan.

Bedrag

Riopact stelt een offerte op.