Brochure vakantie-initiatieven krokus-, paas- en zomervakantie

In de brochure Vakantie-initiatieven krokus-, paas- en zomervakantie' vind je een overzicht van alle vakantie-initiatieven voor de Herzeelse jeugd. In deze brochure kan je alle informatie over de sportkampen, grabbelpasactiviteiten, speelpleinwerking Pinokio en de buitenschoolse kinderopvang De Buiteling tijdens de krokus-, paas- en zomervakantie terugvinden. Je komt er ook te weten wanneer de inschrijvingen voor al deze activiteiten van start gaan via het online inschrijvingsplatform Ticketgang.

Een papieren exemplaar kan je vanaf 29 december afhalen bij de Sportdienst, aan de balie van De Wattenfabriek en aan de balie van het gemeentehuis.

Bedrag

De brochure is gratis.