Gemeentelijke mantelzorgpremie aan opvoeders van kinderen met een handicap

Elk jaar voorziet het lokaal bestuur van Herzele een toelage voor opvoeders en/of ouders van kinderen en jongeren met een handicap tot 25 jaar.

Voorwaarden

Je kunt deze toelage ontvangen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • jij en je kind woonden het volledige vorige kalenderjaar in Herzele
  • je kind was op 1 januari van het aanvraagjaar niet ouder dan 25 jaar
  • vanaf 1 januari van het aanvraagjaar werd minstens 66% invaliditeit (of minstens 4 
    punten in pijler 1) toegekend aan je kind door de FOD Sociale Zekerheid

Procedure

Indien je aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van deze toelage, kan je contact opnemen met het sociaal huis en een afspraak maken met een maatschappelijk werker. Één keer per jaar wordt het aanvraagformulier gelanceerd, via het digitaal loket en op papier.

Bedrag

De toelage bedraagt 170 euro per jaar.