Huis van het Kind

Huis van het Kind is een nieuw samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties:

 • Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugmisbruik (Pisad)
 • Lokale politie
 • Scholen basisonderwijs en middelbaar onderwijs
 • Kind en Gezin
 • Sportdienst
 • Jeugddienst
 • Cultuurdienst
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Kinderopvanginitiatieven
 • Sociaal Huis
 • Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Al deze organisaties werken rond ouders en kinderen. Het Huis van het Kind wil dit aanbod dichter bij de mensen brengen.

Het Huis van het Kind is een ontmoetingsplaats waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen voor informatie en ondersteuning over opvoeding en opgroeien om zo elk gezin en elk kind gepast te ondersteunen. Met extra aandacht voor de meest kwetsbaren.

De belangrijkste taken zijn werken rond opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en inzetten op ontmoeting en sociale cohesie.