Klachtenprocedure Woonzorgcentrum Ter Leen

In het kader van de kwaliteitszorg in woonzorgcentrum Ter Leen werd er een klachtenprocedure opgemaakt. Het doel is om de bewoners, familieleden en het personeel een ruime kans te bieden op inspraak over de werking van de instelling.

Procedure

Bewoners, familieleden en personeelsleden kunnen kunnen volgende zaken formuleren:

  • een klacht
  • een herstelling
  • een idee of suggestie
  • een positieve opmerking (compliment)

Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Onderaan deze pagina vind je de formulieren die daarvoor ter beschikking worden gesteld. Je kan deze kwijt in de brievenbus aan de receptie van het woonzorgcentrum.

Elke melding wordt door de kwaliteitscoördinator geregistreerd en opgevolgd.

Regelgeving

Onderaan deze pagina kan je het reglement over de klachtenprocedure nalezen.