Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

De gewestelijke heffing ter bestrijding van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, geregeld in het decreet van 19 april 1995, en de gewestelijke heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en woningen, geregeld in het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (bepalingen later overgenomen door het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013) zijn gewestelijke heffingen.

De heffingsdecreten voorzien de mogelijkheid voor de gemeenten om opcentiemen te heffen op deze beide gewestelijke heffingen. Herzele doet dit.
 

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen nalezen.