Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) of Sustainable Development Goals (SDG's) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN) als de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen.

Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG's, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

De SDG's kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ontdek hier de 17 SDG's.

Meer info

Herzele werd geselecteerd voor een pilootproject van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dat aan de hand van begeleiding op maat wil onderzoeken hoe deze doelstellingen op een coherente manier kunnen worden geïntegreerd in het beleid van OCMW en gemeente.