Studie- en opvoedingsondersteuning

Kinderen uit kwetsbare en kansarme milieus ondervinden dikwijls extra moeilijkheden om mee te kunnen op school. Het sociaal huis wil daar samen met De Katrol verandering in brengen.

Door studie– en gezinsondersteuning aan huis, wil het sociaal huis samen met De Katrol:

  • kansarme kinderen kansrijker maken;
  • de zelfredzaamheid van de ouders verhogen;
  • een onderwijscultuur in het gezin installeren.

Voor wie?

  • Voor kinderen in de 3de kleuterklas of het lager onderwijs die het moeilijk hebben op school.
  • Voor ouders die sterker willen worden in het helpen van hun kind bij schoolwerk, die steun kunnen gebruiken bij opvoeding, die zich onzeker voelen over alles wat met school en/of opvoeding te maken heeft en die het niet al te breed hebben.

Door wie?

Vrijwilligers en studenten met een pedagogische achtergrond.

Wat en wanneer?

Spelend leren, helpen met huiswerk, vragen van ouders beantwoorden, contact met school verbeteren, tips geven over school en opvoeding.

Twee keer per week voor ongeveer één uur en voor een periode van maximum drie maanden.

Procedure

Wil je gebruik maken van deze huiswerkondersteuning of ken je een gezin dat hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met een maatschappelijk werker van het sociaal huis of mail naar dekatrol@herzele.be.

Meer info

Het sociaal huis wil samen met De Katrol ook toekomstige hulpverleners, leerkrachten en anderen de kans bieden om zicht te krijgen op gezinnen die in kansarmoede leven. 

Volg je een sociale of pedagogische bachelor- of masteropleiding of ben je in deze sector tewerkgesteld? Dan is de Katrol misschien iets voor jou. De Katrol is steeds op zoek naar vrijwilligers en studenten om het project te ondersteunen.