retributiereglement op het weghalen van sluikstort

De gemeente heft een retributie op het weghalen van sluitstort.

Procedure

De retributie is verschuldigd na het verstrekken van de dienst en dit op basis van een door het
gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. De retributie dient betaald te worden via
overschrijving op de bankrekening van de gemeente binnen de dertig dagen na toezending van
het betalingsverzoek.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot het weghalen van sluikstort raadplegen: