Tips bij het aanvragen van kinderopvang

Heb je een goed beeld van welke opvang je zoekt, wanneer je die nodig hebt en wat je budget is? Dan kan de zoektocht naar geschikte opvang echt beginnen!

We helpen je graag op weg met enkele tips!

1. Begin op tijd te zoeken!

Je kan via het Lokaal Loket Kinderopvang een aanmelding doen. Start je zoektocht snel. Doe dit vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent, een cursus zal volgen of aan het werk zal gaan.

Bekijk en vergelijk verschillende opvanglocaties. Op opvang.vlaanderen kan je de aanvraag gericht naar de verschillende kinderopvanglocaties in Groot-Herzele sturen.

2. Wees zo volledig mogelijk bij je aanvraag

Vermeld de startdatum van de opvang, het gewenste opvangplan, de naam en contactgegevens van de ouders, de vermoedelijke geboortedatum, … Hoe meer info je de opvang kan bezorgen, hoe beter ze je kunnen helpen met je opvangvraag.

Plan een bezoek bij de opvanglocaties van jouw keuze. Elke opvang heeft zijn eigen visie en huishoudelijk reglement. Bespreek de voorwaarden van de facturatie, bij, ziekte, verlof, stopzetting,… zodat je weet wat van jou wordt verwacht en wat je zelf kan verwachten.

Observeer hoe het er in de opvang aan toe gaat op vlak van: omgang kinderbegeleiders met de kinderen? Spelaanbod voor baby’s en peuters? Hygiëne en netheid? Dagstructuur? Inclusieve opvang? Bewegingsvrijheid van de baby’s en peuters….

Heb je vragen of twijfels? Bespreek deze zeker met de organisator kinderopvang of met de medewerker van het lokaal loket kinderopvang!

3. Wacht op een antwoord

De zelfstandige opvanglocaties (zelfstandige onthaalouder en groepsopvang) nemen uiterlijk binnen de 2 weken met jullie contact op. We streven ernaar dat ouders binnen de 4 weken na eerste contactname met de opvang(en) naar keuze de bevestiging krijgen of een initiatief al dan niet plaats heeft voor de opvang van jouw kindje(s).

Uitzondering op deze termijn:

De gemeentelijke Dienst Gezinsopvang ‘ De Octopus’ en kinderdagverblijf ‘Het Klavertje Vier’ bieden opvang aan aan tarief op basis van het gezinsinkomen. Dit betekent dat zij zich moeten houden aan de wettelijke voorrangsregels. Om plaatsen toe te kennen volgens die voorrangsregels, behandelen zij alle aanvragen ten vroegste 8 maand voor de gewenste startdatum. Pas op dat moment zullen zij bevestigen of zij jou al dan niet een plaatsje kunnen toekennen. Elke opvangaanvraag wordt wel – uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst- beantwoord met een ontvangstmelding.

4. Ontvang je geen antwoord?

Dan kan je dit via mail laten weten: loketkinderopvang@herzele.be.

Je kan ons ook bereiken op volgend telefoonnummer: 0489/53.35.65

5. Opvang gevonden?

Maak samen goede afspraken!