Cultuurraad

Takenpakket

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur met betrekking tot de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Het gemeentebestuur vraagt de cultuurraad om advies over culturele aangelegenheden, maar daarnaast heeft de cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling

Van elke erkende socio-culturele vereniging zetelen twee afgevaardigden in de cultuurraad.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Patricia De Corte Voorzitter
Patrick Van De Casteele Ondervoorzitter
Nadine Bréjou Secretaris
Wilfried De Durpel Penningmeester
Marc Van Impe Lid
Jozef Vandenbulcke Lid
Lieve Vanleuven Lid
Sarah Hutse Lid
Marc De Winne Lid
Piet Sonck Lid
Wilfried De Durpel Lid
Elsie Elavia Lid
Heidi Knop schepen van Cultuur
Anneleen Poelman afdelingscoördinator De Wattenfabriek

Meer info

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement en het organiek reglement van de cultuurraad.