Cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur met betrekking tot de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Het gemeentebestuur vraagt de cultuurraad om advies over culturele aangelegenheden, maar daarnaast heeft de cultuurraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen.

Samenstelling

Van elke erkende socio-culturele vereniging zetelen twee afgevaardigden in de cultuurraad.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Patricia De Corte Voorzitter
Marc Van Impe Ondervoorzitter
Marc Dusong Secretaris
Guy Rottiers Penningmeester
Wilfried De Durpel Bestuurslid
Emmanuel De Coen Bestuurslid
Nadine Brejou Bestuurslid
Rita Bonnaerens Bestuurslid
Marc Goossens Bestuurslid
Patrick Van De Casteele Bestuurslid
Jan Hermans Cultuurbeleidscoördinator
  Schepen van Cultuur