Inspraak

Het lokaal bestuur van Herzele wil alle burgers op zoveel mogelijke manieren betrekken, bij het beleid of bij specifieke projecten:

  • Adviesraden over verschillende thema's (zie hieronder)
  • Spreekrecht voor inwoners op de gemeenteraad (zie hieronder)
  • Openbaarheid van bestuur (zie hieronder)
  • Dorpsraden (vanaf 2020)

Het lokaal bestuur werkt ook met een online participatieplatform: denkeensH.herzele.be. Op dit platform lanceert het bestuur het hele jaar door inspraakprocessen over allerhande thema's. De input van de inwoners bepaalt mee wat en hoe er uiteindelijk beslist wordt. Afhankelijk van het inspraakproces wordt dit platform ingezet om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar de mening over een standpunt enzovoort. Op termijn zal dit platform ook gebruikt worden door de adviesraden en de dorpsraden.