Projectsubsidie éénmalige socio-culturele activiteiten

Voor éénmalige socio-culturele activiteiten buiten de normale werking van verenigingen of georganiseerd door andere personen of instanties, bestaan er projectsubsidies. Deze worden door de cultuurraad geadviseerd en door het College van burgemeester en schepenen¬†toegekend.

Procedure

Op deze pagina vind je het aanvraagformulier voor het bekomen van een projectsubsidie voor éénmalige socio-culturele activiteiten.

Er is jaarlijks een uiterste indiendatum, d.i. 30 juni, voor alle projecten die in dat kalenderjaar plaatsvinden (of plaatsgevonden hebben). De uitbetaling gebeurt rond februari van het volgende kalenderjaar.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement over de projectsubsidie voor éénmalige socio-culturele activiteiten nalezen.