Kinderdagverblijf Klavertje 4

Het kinderdagverblijf voorziet in de opvang van kinderen tot de leeftijd dat het kind naar school mag (eerstvolgende instapdag na 2,5 jaar). Kinderdagverblijf Klavertje 4 heeft een vergunning van Kind en Gezin en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

Het kinderdagverblijf beschikt over drie verticale leefgroepen. Dit betekent dat er in één groep zowel baby’s, kruipers als peuters vertoeven. Wanneer een kind in één van de 3 leefgroepen start, blijft het kind in principe de volledige opvangperiode in dezelfde leefgroep.

Het basisprincipe van het kinderdagverblijf is respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. Het kinderdagverblijf zorgt voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor het kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen de begeleiders voor geborgenheid, overzichtelijke structuur en regelmaat. Er is respect het ritme van elk kind.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07u00 tot 18u00.

Sluitingsdagen

 • Paasvakantie: donderdag 18 april en vrijdag 19 april
 • Paasmaandag: 22 april
 • Jaarmarkt Herzele: woensdag 24 april
 • Feest van de arbeid: woensdag 1 mei
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
 • Pinkstermaandag: 10 juni
 • Dinsdag 18 juni
 • Feest Vlaamse Gemeenschap: donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli
 • Jaarlijks verlof: van 15 juli t.e.m. 2 augustus
 • O.L.V. Hemelvaart: donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus
 • Vormingsdag: vrijdag 25 oktober
 • Allerheiligen: vrijdag 1 november
 • Wapenstilstand: maandag 11 november
 • Kerstvakantie: van 24 december t.e.m. 2 januari

Procedure

Als u op zoek bent naar opvang, kan u gerust eens langskomen voor een kennismakingsgesprek. Iedere donderdagavond tussen 18u00 en 20u00 is er een vrij inloopmoment waarop u zonder afspraak kan langskomen. Indien u liever op een ander moment langskomt kan er per mail of telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Voor de inschrijving komt u na afspraak langs in het kinderdagverblijf. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst is ondertekend. Als bijlage bij de schriftelijke overeenkomst wordt ook het opvangplan vastgelegd met vermelding van de dagen en de uren die u reserveert. Voor deze gereserveerde dagen moet u betalen als de respijtdagen zijn opgebruikt.

 

Bedrag

De ouderbijdrage is vastgesteld bij ministerieel besluit en afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van uw gezin en het aantal kinderen ten laste. In deze prijs zijn voeding, verzorging, afvalverwerking, gebruik van het kindermeubilair ... inbegrepen. Flesvoeding, dieetvoeding en luiers moet u zelf meebrengen.

U kunt de kostprijs zelf berekenen via Mijn Kind en Gezin. Onmiddellijk ontvangt u via mail het 'attest inkomenstarief kinderopvang'. Dit attest bezorgt u altijd aan de coördinator van het kinderdagverblijf, anders is er geen opvang mogelijk!

Wijze van betalen

De verrekening van de financiële bijdrage gebeurt via een maandelijkse factuur, op basis van het aanwezigheidsregister met de registratie van het uur van aankomst en vertrek van uw kind per dag. Dit aanwezigheidsregister wordt dagelijks ingevuld door de kinderbegeleiders en ondertekend door de ouder(s) of de persoon die het kind afhaalt.

Jaarlijks krijgt u een fiscaal attest.