Kinderdagverblijf Klavertje 4

Het kinderdagverblijf voorziet in de opvang van kinderen tot de leeftijd dat het kind naar school mag (eerstvolgende instapdag na 2,5 jaar). Kinderdagverblijf Klavertje 4 heeft een vergunning van Kind en Gezin en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

Het kinderdagverblijf beschikt over drie verticale leefgroepen. Dit betekent dat er in één groep zowel baby’s, kruipers als peuters vertoeven. Wanneer een kind in één van de 3 leefgroepen start, blijft het kind in principe de volledige opvangperiode in dezelfde leefgroep.

Het basisprincipe van het kinderdagverblijf is respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. Het kinderdagverblijf zorgt voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor het kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen de begeleiders voor geborgenheid, overzichtelijke structuur en regelmaat. Er is respect het ritme van elk kind.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07u00 tot 18u00.

Procedure

Wens je een aanvraag te doen voor een baby of peuter in een gezinsopvang?

 1. Bekijk de lijst van alle kinderopvanginitiatieven in Herzele: www.opvang.vlaanderen/#/herzele
 2. Start een aanvraag

Bij een positief antwoord neem je contact op met het kinderdagverblijf om de inschrijving te regelen. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst is ondertekend. Als bijlage bij de schriftelijke overeenkomst wordt ook het opvangplan vastgelegd met vermelding van de dagen en de uren die u reserveert. 

Bij een negatief antwoord kan je een nieuw aanmeldingsformulier invullen via Opvang.Vlaanderen.

Wens je ondersteuning bij het indienen van een aanvraag? Dan kan je, na afspraak, terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Maak telefonisch een afspraak via 0489 53 35 64 of mail naar loketkinderopvang@herzele.be

Bedrag

Hoeveel je moet betalen, is wettelijk bepaald: het hangt af van je gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Het precieze bedrag bereken je via de website van Mijn Kind en Gezin

De praktische informatie (bedrag, facturatie,...) en informatie over de werking (missie, visie,...) van het kinderdagverblijf kan je terugvinden in ons huishoudelijk reglement, terug te vinden onderaan deze pagina. 

Sluitingsdagen

 • Maandag 1 april 2024 (Paasmaandag)
 • Dinsdag 2 april 2024 (brugdag)
 • Woensdag 3 april 2024 (jaarmarkt Herzele)
 • Woensdag 1 mei 2024 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 9 mei 2024 (O.L.H. Hemelvaart)
 • Vrijdag 10 mei 2024 (brugdag)
 • Maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
 • Dinsdag 11 juni 2024 (teambuilding)
 • Donderdag 11 juli 2024 (Vlaamse feestdag)
 • Vrijdag 12 juli 2024 (zomerschoonmaak + zomerdrink)
 • Maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2024 (jaarlijks verlof)
 • Donderdag 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 16 augustus 2024 (brugdag)
 • Vrijdag 25 oktober 2024 (vormingsdag)
 • Vrijdag 1 november 2024 (Allerheiligen)
 • Maandag 11 november (Wapenstilstand)
 • Dinsdag 24 december vervroegd gesloten om 15u30 (kerstavond)
 • Woensdag 25 december 2024 t.e.m. donderdag 2 januari 2025 (kerstvakantie)