Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Bent u een asielzoeker en hebt u materiële hulp nodig, dan kunt u zich wenden tot uw sociaal huis.

Het sociaal huis organiseert namelijk lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat u zelf kunt instaan voor uw dagelijkse basisbehoeften. U krijgt van het sociaal huis ook sociale en medische begeleiding.

Het grote voordeel van een LOI is dat u als asielzoeker dichtbij uw sociaal huis wordt opgevangen en zo beter begeleid wordt door uw maatschappelijk werker.

Voorwaarden

Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het sociaal huis waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijft u als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.


Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker.