Hoeveel kost kinderopvang?

Hoeveel kost kinderopvang?

De prijs die je betaalt, hangt af van hoeveel opvangdagen je nodig hebt en van het tarief van de opvanglocatie. Dat kan een vaste prijs zijn per dag/maand of een prijs die berekend werd volgens je inkomen.

Kinderopvang met inkomenstarief (IKT = tarief volgens inkomen)

Bij een kinderopvang die werkt met een tarief volgens inkomen, betalen ouders met een lager inkomen minder.

Hoeveel je moet betalen, is wettelijk bepaald: het hangt af van je gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Het precieze bedrag bereken je via de website van Kind en Gezin. Na berekening ontvang je een attest met hierop de dagprijs en bezorg je dit aan je opvang. Daarbovenop kan je opvang extra kosten aanrekenen voor bijvoorbeeld voor voeding of pampers.

Hoe vraag je het attest inkomenstarief aan?
  1. Voor een definitieve berekening of een simulatie heb je nodig:
    • een eID/elektronische vreemdelingenkaart met kaartlezer en pincode OF;
    • een token met wachtwoord en gebruikersnaam OF;
    • de itsme-app.

  2. Registreer je op mijn.kindengezin.be waar je je attest inkomenstarief aan kan vragen. Klik op ‘Inkomenstarief aanvragen of simuleren’. Een handleiding vind je op de website van Kind & Gezin.

Lees de brochure ‘Inkomenstarief voor ouders’ voor meer info en tarieven.

Definitieve berekening of een simulatie?

Start je opvang binnen de 2 maanden dan kan je een definitieve berekening maken van je inkomenstarief.

Start je opvang later dan kan je een simulatie maken om een idee te hebben wat de opvang je zou kunnen kosten (bvb kind ‘X’ ‘Y’ geboortedatum op ‘vandaag’, 1e opvangdag ‘morgen’.) Hou er rekening mee dat deze berekening enkel rekening houdt met je huidige inkomen. Dit kan anders zijn bij de definitieve berekening.

Problemen of vragen?

Heb je problemen bij het berekenen van je inkomenstarief dan kan je hiervoor terecht bij je opvang of bij het Lokaal Loket Kinderopvang.

Kan je het berekende tarief niet betalen? Ga naar het Sociaal Huis. Neem je attest inkomenstarief mee en de bewijzen zoals loonfiches, afbetalingsplannen, schulden,… Het Sociaal Huis beslist of je recht hebt op een vermindering.

Kinderopvang met vast tarief

Een kinderopvang die werkt met een vast tarief, bepaalt zijn prijs zelf en beslist ook zelf welke kosten (zoals voeding, pampers, …) in die prijs inbegrepen zijn. Het kan gaan om een vaste prijs per dag, of een vaste prijs per maand. Alle ouders betalen hetzelfde tarief.

Kinderopvangtoeslag

Betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen dan krijg je een kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is één van de toeslagen van het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse Kinderbijslag.

Lees hier de voorwaarden

Belastingsvermindering

Je kunt de kosten van de opvang ook gedeeltelijk inbrengen in je belastingen. Ze worden dan afgetrokken van je belastbaar inkomen. Om de kosten te bewijzen, krijg je van de kinderopvang een fiscaal attest met daarop het bedrag dat je vorig jaar betaalde. Meestal ontvang je dit in april of mei.

Meer info en voorwaarden vind je website van Kind en Gezin.