Gezinsopvang De Octopus

Als ouder kunt u uw kind tot de schoolleeftijd laten opvangen in gezinsverband. Uw kind komt terecht in een warm gezin waar baby’s worden opgevolgd volgens hun eigen ritme met de nodige rust, voeding en verzorging en waar peuters de gepaste structuur en ontplooiingskansen krijgen. In overleg met de kinderbegeleider is buitenschoolse opvang soms ook mogelijk.

De dienstverantwoordelijken begeleiden de kinderbegeleider om de kwaliteit van de opvang te optimaliseren via huisbezoeken en vorming. Ook volgen zij samen met de kinderbegeleider de ontwikkeling van uw kind op.

Procedure

Wens je een aanvraag te doen voor een baby of peuter in een gezinsopvang?

  1. Bekijk de lijst van alle kinderopvanginitiatieven in Herzele: www.opvang.vlaanderen/#/herzele
  2. Start een aanvraag

Bij een positief antwoord neem je contact op met de dienst gezinsopvang om de inschrijving te regelen. Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de dienst gezinsopvang. U kunt geen opvangplaats rechtstreeks met de kinderbegeleider vastleggen. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst is ondertekend. Als bijlage bij de schriftelijke overeenkomst wordt ook het opvangplan vastgelegd met vermelding van de dagen en de uren die u reserveert. 

Bij een negatief antwoord kan je een nieuw aanmeldingsformulier invullen via Opvang.Vlaanderen.

Wens je ondersteuning bij het indienen van een aanvraag? Dan kan je, na afspraak, terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Maak telefonisch een afspraak via 0489 53 35 64 of mail naar loketkinderopvang@herzele.be

Bedrag

Hoeveel je moet betalen, is wettelijk bepaald: het hangt af van je gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Het precieze bedrag bereken je via de website van Mijn Kind en Gezin

De praktische informatie (bedrag, facturatie,...) en informatie over de werking (missie, visie,...) van de gezinsopvang kan je terugvinden in ons huishoudelijk reglement, terug te vinden onderaan deze pagina. 

Meer info

De dienst krijgt zeer veel opvangaanvragen en kan niet alle ouders helpen. Nieuwe en enthousiaste kinderbegeleiders kunnen aansluiten.

Wie graag met kinderen werkt, over voldoende maturiteit beschikt, verantwoordelijkheidszin en pedagogische kwaliteiten, hoge hygiënische eisen stelt aan zijn woning en bereid is zijn woning kindvriendelijk in te richten, kan voor meer inlichtingen terecht op de dienst.

Voor meer info kan je een kijkje nemen op de website www.ikwordonthaalouder.be of contact opnemen met de dienst.