Werkgroep Ondernemend Herzele

Takenpakket

De werkgroep Ondernemend Herzele is een erkend adviesorgaan voor lokale economie van het lokaal bestuur Herzele.

De werkgroep heeft volgende doelstellingen:

 • Overleg en samenwerking onder de ondernemers van Herzele tot stand brengen, de samenwerking tussen het lokaal bestuur en de ondernemers enerzijds en de ondernemers onderling anderzijds.
 • Lokale economie promoten en activiteiten organiseren, al dan niet in samenwerking met het lokaal bestuur, ter ondersteuning van de lokale economie.
 • Individuele en gezamenlijke belangen van de ondernemers behartigen.
 • Adviezen verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het lokaal bestuur, over alle aangelegenheden die betrekking hebben op economie en aanverwante sectoren.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden:

 • Michaël Redant
 • Cindy Schockaert
 • Freddy Lerminiaux
 • Mike De Clippel
 • Kurt De Bruyn

Niet-stemgerechtigde leden:

 • Heidi Knop, schepen
 • Gemeentelijke ambtenaar lokale economie
 • Deskundigen aangeduid door het college van burgemeester en schepenen
 • Andere leden van het college van burgemeester en schepenen
 • Ondernemers en deskundigen uitgenodigd door de werkgroep

Meer info

Onderaan deze pagina vind je de statuten.

Contact

woh@herzele.be