Werkgroep herwaardering centrum

De gemeenteraad besliste om een werkgroep op te richten die het project rond de herwaardering van het centrum zal bestuderen en stapsgewijs zal uitwerken.

De herwaardering van het centrum van onze gemeente is voor alle politieke fracties een aandachtspunt. Daarom werd er tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 januari 2019 beslist om een werkgroep op te richten.

Wie zit er in de werkgroep?

In de werkgroep is één vertegenwoordiger van elke politieke fractie vertegenwoordigd, samen met de burgemeester, de schepen van Mobiliteit, de schepen van Ruimtelijke Ordening, de algemeen directeur, de financieel directeur en de omgevingsambtenaar. De samenstelling kan aangevuld worden met inwoners, medewerkers van het lokaal bestuur, externe experten enzovoort.

Wat doet de werkgroep?

Het gaat niet om een gemeenteraadscommissie, maar wel om een werkgroep die het project rond de herwaardering van het centrum zal bestuderen en stapsgewijs zal uitwerken. De werkgroep vertrekt van het reeds gedane studiewerk door Solva, maar kan uiteraard ook nieuwe accenten leggen.

 

Meer weten over de beslissingen van de gemeenteraad?

Op deze pagina kan je

  • acht dagen op voorhand de agenda raadplegen;
  • tien dagen na de zitting de beknopte besluitenlijst raadplegen;
  • na goedkeuring van de volgende gemeenteraad de notulen¬†nalezen.

 

Gepubliceerd op dinsdag 19 februari 2019 11.52 u.