Project werken Woubrechtegem

Start van de werken: 21 augustus 2023 
Duurtijd van de werken: 16 maanden

Volg deze wekenwerken op via deze link

Woubrechtegem is nog één van de grootste lozingspunten van vuilwater op de Dender. Vandaag loopt een groot deel van het huishoudelijk afvalwater nog rechtstreeks naar de Ter Erpenbeek en de Holbeek die naar de Dender stromen.
Dit project is de eerste fase in de aansluiting van de vuilvracht van Woubrechtegem. Door de aanleg van gescheiden riolering in de Molenstraat wordt de hele vuilvracht van de Molenstraat en Heilig-Hartplein - samen ruim 100 woningen - aangesloten op het bestaande pompstation van Aquafin aan de Molenbeek. Van daar wordt het afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bambrugge. Het gezuiverde water loopt er in de Molenbeek. Het regenwater sluiten we aan op de Ter Erpenbeek. Na uitvoering van fase 1 volgen de overige straten van Woubrechtegem.

Momenteel renoveren de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius, Proximus, Telenet) hun netten. De eigenlijke rioleringswerken starten vermoedelijk midden 2023.

Op maandag 10 juli vond de infovergadering plaats over de geplande werken in Woubrechtegem. Download hieronder de presentatie.

Bekijk hieronder de plannen (onderhevig aan kleinschalige wijzigingen).