Vraag je subsidie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen aan!

De gemeente Herzele geeft een subsidie aan de inwoners van Herzele voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen van maximaal 250 euro indien er gekozen wordt voor een installateur uit Herzele.

Voorwaarden

De aanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De plaatsing van de installatie moet gebeuren in overeenstemming met bestaande wetten,
  regelementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • De installatie moet geplaatst zijn op een vergund gebouw, volledig gelegen op het
  grondgebied van de gemeente Herzele. De subsidie geldt zowel voor nieuwe gebouwen als voor bestaande gebouwen.
 • Op de betreffende woning dient minstens één persoon te zijn ingeschreven in het
  bevolkingsregister.
 • De subsidie is enkel geldig voor installaties vanaf 1 januari 2020.
 • De installatie mag enkel gebeuren door een lokale installateur van Herzele om recht te
  hebben op de subsidie.
 • De subsidie wordt per woning gelegen op het grondgebied van de gemeente Herzele slechts éénmalig toegekend, aan de eigenaar of huurder – mits toestemming van de eigenaar.

Procedure

Op onderstaande pagina kan je het aanvraagformulier terugvinden in ons e-loket.

Gepubliceerd op maandag 12 oktober 2020 14 u.