Verzoek tot uitoefening van GDPR-rechten

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke informatie van alle burgers. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR).

Op basis van deze wetgeving hebben de personen wiens persoonlijke gegevens wij verwerken (de betrokkenen) verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. Indien u een dergelijk recht wil uitoefenen, kan u daarvoor een verzoek indienen.

Procedure

Om een verzoek in te dienen, maakt u gebruik van een formulier (zie onderaan deze pagina).

U kan ons het formulier op de volgende manieren bezorgen:

  • Via elektronische weg op privacy@herzele.be.
  • Met een fysiek exemplaar op ons postadres: Markt 20, 9550 Herzele.
  • Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan u het formulier overhandigen aan de onthaalmedewerker.

Bezorg ons daarnaast ook een recto verso kopie van uw e-ID ter verificatie. Zonder deze kopie kunnen wij uw verzoek niet verder behandelen.

Binnen de maand na ontvangst van uw aanvraag (of 20 dagen in geval van een aanvraag tot verbetering) informeren wij u over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.