Vervoer van personen met een politievoertuig, belasting

De gemeente Herzele heft een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig, wegens openbaar dronkenschap. 

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag per rit en per vervoerd persoon. Als "rit" dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot de betrokkene naar zijn eindbestemming is gebracht (stedelijk bewaarhuis, verpleeginrichting, thuis,...).

Procedure

De belasting wordt onmiddellijk geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, dan wordt de belasting een kohierbelasting.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de contant te betalen belasting op het vervoer van dronken personen nalezen.