Vernieuwing Geopunt

Geopunt, het geoportaal van de Vlaamse Overheid dat alle beschikbare, locatiegebonden informatie binnen de Vlaamse overheid op één plaats bundelt en publiek beschikbaar stelt, werd de afgelopen maanden grondig hervormd. Benieuwd?

Geopunt is het geoportaal van de Vlaamse Overheid dat alle beschikbare, locatiegebonden informatie binnen de Vlaamse overheid op één plaats bundelt en publiek beschikbaar stelt.

Geografische informatie speelt een zeer belangrijke rol in bijna alle ruimtelijke disciplines en werkvelden. Geopunt maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren en inzicht te krijgen in de waarde, de eigenschappen en de bruikbaarheid van het terrein. Het geoportaal maakt een laagdrempelig gebruik van geografische informatie mogelijk voor zowel overheidsinstanties, organisaties en bedrijven als geïnteresseerden. Je vind er info over onder andere percelen, gebouwen, wegen, rivieren en allerlei interessante plaatsen zoals sportaccommodaties, scholen en zorginstellingen. Daarnaast bevat de website ook luchtfoto’s, historische gegevens, milieugegevens, het gewestplan, overstromingskaarten en wegbeschrijvingen.

Wist je dat...

  • Geopunt meer dan 700 kaartlagen bevat die rechtstreeks op de kaart kunnen gevisualiseerd worden?
  • Geopunt een catalogus bevat met meer dan 6500 datasets, meer dan 100 datasetseries en meer dan 200 webservices.

Grondige hervorming

Geopunt werd in de afgelopen maanden grondig hervormd. Er werden enkele belangrijke nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Eén daarvan is dat Geopunt nu ook mobiel kan geraadpleegd worden.

Het succes van Geopunt is op te merken aan de hand van de bezoekersaantallen:

  • Meer dan 10.000 unieke bezoekers per (werk)dag.
  • Meer dan 75% van de bezoekers gebruiken Geopunt in een professionele context.
  • Bijna de helft gebruikt Geopunt elke dag.

Meer info?

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Op deze pagina vind je een verzameling van documentatie, tips, antwoorden en voorbeelden Klik hier voor meer uitleg

Of ga meteen op ontdekking: www.geopunt.be 

Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023 13 u.