Verkiezingen zondag 9 juni 2024

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement.
  2. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
  3. Regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement.
  4. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad.
  5. Gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Op zondag 9 juni 2024 trekken we naar de stembus voor Europese, federale en regionale verkiezingen. 

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

! Opgelet: op zondag 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen kunnen stemmen voor het Europees Parlement. 

Info voor wie de eerste keer gaat stemmen

Zo'n 1 miljoen stemmers, goed voor ongeveer 10% van alle kiezers, gaan in 2024 voor de eerste keer stemmen.

Ben jij daar één van? Dan heb je misschien nog geen idee van wat de verschillende beleidsniveaus betekenen en beslissen of ben je nog niet helemaal mee met de politiek. We helpen je graag op weg!

Er zijn heel wat kanalen gericht op jongeren die de belangrijkste zaken uitlichten via Instagram, stemtesten ... Denk aan: 

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt via een oproepingsbrief uitgenodigd om zich aan te melden in het stembureau. Je ontvangt jouw oproepingsbrief ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen.

Je oproepingsbrief bevat het adres van het stemlokaal waar je moet stemmen en wat je moet meebrengen. Breng ook zeker de brief zelf mee naar het stembureau. 

Naast de papieren oproepingsbrief ontvang je ook een digitale versie in jouw eBox. Wie de voorkeur geeft aan deze digitale optie kan op de dag van de verkiezingen geldig stemmen met een weergave van deze oproepingsbrief op de smartphone. Net zoals bij de papieren oproepingsbrief moet je wel nog steeds jouw identiteitskaart meebrengen.

Uitzonderingen

Als je jou, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven, kan je toch jouw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.