Vergoeding gewasschade zomermaaibeurt in waterlopen

Om ook bij zomeronweders een goede waterafvoer te kunnen garanderen, kan Provincie Oost-Vlaanderen in een aantal waterlopen van tweede categorie in Herzele maaiwerken uitvoeren tijdens de zomermaanden. Aangezien deze werken eventueel schade kunnen berokkenen aan de gewassen op de akkers, heeft de Deputatie beslist voor deze zomeronderhoudsbeurt (tussen 1 juni en 15 september) de gewasschade te vergoeden.

Alle informatie over deze vergoeding vindt u op de website van Provincie Oost-Vlaanderen. Je vindt er de voorwaarden om aanspraak te maken op de vergoeding en de tarieven per lopende meter waterloop. De schadevergoeding kan worden aangevraagd aan de hand van een schadeaangifteformulier. Dat staat ook op de website. Een papieren exemplaar kan opgehaald worden op de dienst Landbouw.

 

Gepubliceerd op maandag 1 juli 2019 11.39 u.