Verbod op vuurwerk, ook tijdens oudejaarsnacht

De gemeenteraad van Herzele stemde gisteren unaniem in met een principieel verbod op vuurwerk, ook tijdens oudejaarsnacht.

Eind mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw decreet van de Vlaamse Regering waarbij een verbod opgelegd wordt voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Het basisprincipe van dit decreet is dat er een algemeen verbod is op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen.

Het decreet geeft wel de bevoegdheid aan steden en gemeenten om een uitzondering toe te staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen. In dat geval kan de gemeente het verbod tijdelijk opheffen op bepaalde plaatsen en binnen een bepaald tijdskader. Deze uitzondering is niet van toepassing op het oplaten van wensballonnen. Dit is te allen tijden verboden.

Herzele kiest voor een principieel verbod, ook tijdens oudejaarsnacht

Die toelating kan volgens dat Vlaams decreet alleen maar gegeven worden om op vooraf bepaalde plaatsen en op vooraf bepaalde tijdstippen vuurwerk te ontsteken. Daar knelde volgens de brandweer het schoentje: op oudejaarsavond en nieuwjaar is het onmogelijk om die plaatsen op voorhand vast te leggen. Het op de ene plaats toelaten en op andere weer niet, zou wrevel opwekken. Dus leek een totaalverbod volgens de brandweer de meest logisch oplossing. De gemeenteraad van woensdag 18 december 2019 heeft dit advies gevolgd.

Omdat er nog een oude beslissing was van de gemeenteraad van 2011, die de inwoners toeliet om op oudejaarsnacht een half uur vuurwerk te maken zonder daar voorafgaand toestemming voor te moeten vragen, diende deze beslissing nu op de gemeenteraad opgeheven te worden. De nieuwe regeling, die met onmiddellijke ingang in werking treedt, is dus dat er door burgers geen vuurwerk meer ontstoken kan worden in Herzele. Enkel bij grotere activiteiten (een openbaar vuurwerk door professionele vuurwerkfirma’s en met mogelijke opvolging door de brandweer) maken de aanvragers nog kans op een uitzondering.

Niet alleen vuurwerk is verboden. Ook voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen zijn verboden. Geen ‘feestschoten’ dus meer in Herzele op de avond voor een huwelijk. Wie zich niet houdt aan dit verbod, riskeert een gasboete die kan oplopen tot 350 euro.

#ikknalzondervuurwerk

De argumenten om te kiezen voor dit verbod zijn talrijk:

  • Levensgevaarlijk. Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.
  • Risico op brand. Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot.
  • Dierenleed. Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.
  • De hulpdiensten blijven beschikbaar. Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.
  • Superongezond. De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.
  • Gratis. Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken, maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!
Gepubliceerd op donderdag 19 december 2019 14.45 u.