Elektrische wagen? Kabels en andere zijn niet toegelaten op de openbare weg!

Naar aanleiding van de sterke toename van elektrische wagens, groeit ook de vraag naar het privaat laden op de openbare weg. Dit brengt echter onveilige situaties met zich mee. Het collegebesluit van 21 september brengt daar een einde aan.

Het aantal elektrische wagens stijgt en omdat niet iedereen een eigen garage of laadplaats heeft stijgt zo ook de vraag van inwoners om hun wagen privaat te laden op openbaar domein. Dit brengt echter heel wat onveilige situaties met zich mee. Het collegebesluit van 21 september 2022 brengt nu duidelijkheid en geeft geen toelating om laadkabels, -matten, -goten, -sleuven of andere over de openbare weg of het voetpad te laten lopen.

Er zijn heel wat argumenten die deze beslissing ondersteunen:

  • Volgens het huidige politiereglement is het niet toegelaten om kabels over de openbare weg, dus ook het voetpad, te laten lopen.
  • Het is in het algemeen verboden om hinder te veroorzaken voor andere weggebruikers, met andere woorden om zomaar kabels over het trottoir aan te brengen. De wegcode is duidelijk. 
  • Er is een grote bezorgdheid over de toegankelijkheid van het openbaar domein. Zelfs bij matten of overkappingen. Ook het inwerken van een kabelgoot in het trottoir is niet evident. En wat dan bij verhuis van de gebruiker in kwestie?
  • In hoofde van de voertuigeigenaar ontstaat al snel de verwachting dat hij steeds voor zijn woning moet kunnen parkeren, want hij moet steeds kunnen laden. In feite komt dat neer op het privatiseren van een openbare parkeerplaats, wat problemen kan opleveren in straten met een hoge parkeerdruk.
  • Tot slot is er onduidelijkheid op vlak van aansprakelijkheid. Wanneer iemand ten val zou komen, ligt de aansprakelijkheid bij de eigenaar van de kabel. Maar wat als de gemeente verondersteld werd op de hoogte te zijn? Wordt ze dan mee aansprakelijk?

Elektrische laadpalen in Herzele

In Herzele kan je op vijf plaatsen gebruik maken van een publieke laadpaal. Elke laadpaal heeft twee laadplaatsen.

  • De Steenoven, Kerkkouter 40
  • De Wattenfabriek, Solleveld 35
  • Gemeentehuis, Markt 20
  • Kerk Borsbeke, Borsbekestraat
  • Station Herzele, Mergellaan

Een overzicht van alle laadplaatsen vind je via mow.vlaanderen.be/laadpalen 

Gepubliceerd op maandag 10 oktober 2022 9.30 u.