Veiligheidsmonitor 2024

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's.

Vanaf deze week (maandag 27 mei 2024) kan je uitgenodigd worden om deel te nemen aan de online vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2024.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête die onder de bevolking wordt gehouden en verschillende veiligheidsthema's behandelt. Via dit kanaal word je als burger onder andere bevraagd over je gevoel van onveiligheid, buurtproblemen, mogelijke slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Herzele.

Enkele van onze inwoners, die geselecteerd zijn via een statistische toevalssteekproef, zullen hiervoor in mei-juni 2024 gecontacteerd worden. We willen je dan ook vragen om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Je medewerking is van groot belang en je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten van deze Veiligheidsmonitor worden in het eerste semester van 2025 verwacht. Die van voorgaande Veiligheidsmonitoren kan je hier terugvinden.

Alvast bedankt voor je participatie!

Gepubliceerd op maandag 27 mei 2024 8.30 u.