Vaststellen gecorrigeerd schema M3 (ingevolge softwareprobleem) van de aanpassing nr. 1/2020 van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW (zitting OCMW-raad van 27 januari 2021 - punt 4)