Vaststellen gecorrigeerd schema M3 (ingevolge softwareprobleem) van de aanpassing nr. 1/2020 van het meerjarenplaan 2020/2025 / deel gemeente (uittreksel gemeenteraad 27 januari 2021 punt 4)