Vacature: verpleegkundige WZC

Herzele is een boeiende gemeente van bijna 19.000 inwoners in de regio Vlaamse Ardennen. Het is er goed om te leven, te wonen en te werken. Meer dan 400 medewerkers zijn elke dag in de weer om de brede waaier van producten aan te bieden. De organisatie heeft zich in de voorbije jaren sterk ontwikkeld, zowel voor de kerntaken zoals bestuur en veiligheid, maar ook op het vlak van vrije tijd en sociale dienstverlening. Herzele heeft alles in huis om een goede woongemeente te zijn voor iedereen van jong tot oud, maar ook om een goede werkgever te zijn waar jij je talenten kunt ontwikkelen. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen, is het woonzorgcentrum Ter Leen op zoek naar een verpleegkundige die voltijds (38/38u) aan de slag kan voor onbepaalde duur.

DOMEIN Welzijn en ouderen
AFDELING Ouderenzorg
DIENST Woonzorgcentrum Ter Leen - Zorgdorp
FUNCTIE TITEL Verpleegkundige
GRAAD Bachelor Verpleegkunde (IFIC 14)

Gegradueerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (HBO5) (IFIC 14B)

STATUUT Contractueel
WERKTIJD 38/38

Functieomschrijving

Als verpleegkundige sta je in voor de verpleegkundige taken van de bewoner. Je verzekert het comfort, de veiligheid en respecteert onontbeerlijk de deontologische regels. Je staat ook in voor de communicatie naar de bewoners en diens familie als het gaat over de zorgverstrekking. Je verzamelt alle nodige info van de bewoner inzake het welzijn en de gezondheid en adviseert waar nodig.

Omgeving, opvoeding en advies behoren tot jouw zorgfacetten (onthaal, begeleiding, vorming en evaluatie van de nieuwe medewerkers en de stagiairs, preventieve en opvoedingsactiviteiten,…).

Als laatste beheer je mee de apotheek en sta je in voor de voorbereiding en de verdeling van de geneesmiddelen.

Plaats in de organisatie

De verpleegkundige staat onder de directe verantwoordelijkheid van de
hoofdverpleegkundige. Samen met de andere disciplines werkt hij/zij mee aan de
interdisciplinaire zorg. De verpleegkundige heeft in functie van de noden van de bewoner, zowel interne als externe contacten.

Verantwoordelijkheidsgebied

Je staat in voor het algemeen welzijn van de bewoners van WZC Ter Leen. Dit op vlak van wonen en zorg. Hiervoor werk je samen met het volledige zorgverleningsteam.

Functie-inhoud

Uitvoeren van verpleegkundige handelingen conform KB 78, waaronder (niet limitatief,
maar indicatief):

 • Opnemen en registreren van parameters als pols, bloeddruk, temperatuur, saturatie en gewicht.
 • Verzorgen en opvolgen van bloed- en staalafnames.
 • Glycemie nemen en opvolgen.
 • Verzorgen van spoelingen.
 • Toedienen van inspuitingen.
 • Spuitdrijver klaarmaken, plaatsen en vervangen.
 • Sondevoeding toedienen en vervanging sonde en trousse inplannen.
 • Verblijfsonde verzorgen en vervanging materiaal inplannen.
 • Verzorgen en opvolgen van wonden.
 • Afnemen van MRSA bij opname en ingeval van noodzaak, en nemen van MRSA-
  maatregelen.

Medicatie

 • Begeleiden van geneesmiddelenvoorschriften bij huisbezoek van de arts en eventueel
  aanpassen van de medicatiefiches
 • Bestellen van medicatie op basis van geneesmiddelenvoorschriften bij de apotheker
  en na levering deze wegzetten.
 • Stockbeheer medicatie.
 • Klaarzetten en toedienen van medicatie, nauwkeurig opvolgen.

Materialenbeheer

 • Organiseren, uitvoeren en toezicht houden op onderhoud van medische-, verpleeg- en
  verbandmaterialen.
 • Toezicht houden op en aanvullen van verzorgingsmaterialen op de kamer en
  verbandkarren.

Administratieve taken

 • Opmaak van het medisch dossier en de medicatiefiche van nieuwe bewoner.
 • Invullen van het zorgdossier met vermelding van parameters en bijzonderheden van
  de bewoners. Verslagen schrijven na bezoek huisarts of gesprek met familie.
 • Doorlezen en correct bijhouden van zorgdossiers en verpleegplannen: laboresultaten,
  resultaten observaties, KATZ-score/BELRAI score,...
 • Dagelijkse aandacht voor de KATZ-schaal. Correct aanpassen van de schaal bij veranderingen in de situatie van de bewoner.
 • Transferbladen in orde maken.

Uitvoeren van verzorgingstaken bij de bewoners

 • Verstrekken van hygiënische zorgen zoals ochtend- en avondtoilet en/of bad. Praktische ondersteuning aan zorgkundigen, vb. bedden opmaken,...
 • Helpen met voeding.
 • Verstrekken van hulp bij toiletgang.
 • Bewoners te bed helpen/leggen.
 • Opstarten, opvolgen en begeleiden van palliatieve zorg.
 • Verstrekken van terminale zorg.

Ondersteuning van bewoners

 • Voeren intake gesprek nieuwe bewoner bij afwezigheid hoofdverpleegkundige.
 • Psychische ondersteuning van bewoners om het niet-somatisch welzijn van de
  bewoner te bevorderen.
 • Probleemsituaties met betrekking tot, en probleemgedrag van bewoners opvangen,
  begeleiden en evalueren.

Nemen van preventieve maatregelen ten behoeve van de bewoner

 • Opvolgen van valpreventie en valincidenten.
 • Opvolgen van decubituspreventie.
 • Regelen en evalueren van fixaties.

Actieve deelname aan interdisciplinair overleg

 • Deelnemen aan en begeleiden van bewonersbesprekingen/briefing.
 • Signaleren en overleggen van probleemsituaties bij bewoners, familieleden, medewerkers,….
 • Overleggen met andere disciplines zoals ergo, kine en animatie.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen.
 • Deelnemen aan werkgroepen rond palliatieve zorg, dementie, valpreventie, RIS ...
 • Overleg en signaleren van probleemsituaties aan de hoofdverpleegkundige.
 • Overleg en informatie over medische en verpleegkundige aangelegenheden zoals
  verzorgingstechnieken, toestand bewoners, ...
 • Signaleren van de te maken afspraken met o.a. geneesheer-specialisten, paramedici, ziekenvervoer.

Nauwe samenwerking met huisartsen

 • Voorbereiden van de huisbezoeken van de arts en deze begeleiden (als de hoofdverpleegkundige niet aanwezig is).
 • Uitvoeren van de administratieve en verpleegkundige handelingen die voortvloeien uit een huisbezoek van de arts zoals bijwerken zorgdossier aanpassing medicatiefiches,…
 • Bij vaststelling van gezondheidsproblemen de arts contacteren.
 • Informeren van arts over gezondheidstoestand en/of resultaten van uitgevoerde
  onderzoeken.

Contacten met familie/ externen in functie van noden bewoner

 • Opvangen en begeleiden van familie van de bewoners bij vragen, bij palliatieve zorg
  en in de terminale fase.
 • Bespreken van probleemgedrag van, en van probleemsituaties met betrekking tot de
  bewoner met de familie.
 • Afspraken regelen voor externe consultaties bij specialisten of in ziekenhuis.
 • Regelen vervoer bij externe consulten en/of ziekenhuisbezoeken.
 • Regelen van ziekenhuisopname van bewoners.

Overige

 • Informeren, begeleiden en/of evalueren van stagiairs.
 • Overleg met stagebegeleiding.
 • Volgen van opgelegde bijscholingen.
 • Verrichten van overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de
  organisatie.

Competentieprofiel

Technische competenties

 • Je hebt een goede praktische kennis van verpleegkundige taken.
 • Je hebt kennis van het verstrekken van algemene zorg aan ouderen.
 • Je hebt algemene kennis van ziektebeelden en behandelingswijzen, eigen aan de geriatrische zorg.
 • Je hebt een goede kennis van medicatie en de toediening ervan.
 • Je hebt een goede kennis van til- en heftechnieken en kan dit ook toepassen.
 • Je hebt kennis van officepakketten + leert vlot nieuwe programma’s aan die gebruikt worden in de zorg.
 • Je kan de werkvoorschriften en procedures die betrekking hebben op de functie toepassen.

Communicatie

 • Je hebt een vlotte taalbeheersing.
 • Je kan vlot rapporteren in de zorgplanning.

Organisatiewaarden

Integriteit

 • Je kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar.
 • Je gaat zorgvuldig om met het vertrouwelijke of delicate informatie.

Samenwerken

 • Je waakt over de goede en constructieve samenwerking binnen het team, maar ook met alle andere diensten.
 • Je combineert je eigen talenten en vaardigheden met die van de collega’s om tot betere resultaten te komen.

Flexibiliteit

 • Je kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen.
 • Je toont bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.

Zelfstandig werken

 • Je kunt zelfstandig en in team werken.
 • Je kunt met de nodige instructies aan de slag.
 • Ordelijk en overzichtelijk kunnen rapporteren (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent stipt in het nakomen van afspraken.
 • Je stuurt bij indien er fouten optreden.
 • Je werkt taken volledig en tijdig af.

Plannen en organiseren

 • Je hebt een goed beeld van wat moet bereikt worden.
 • Je kan knelpunten vaststellen en oplossingen zoeken.

Inzet

 • Je werkt met inzet en gedrevenheid.
 • Je stelt je positief op.
 • Je staat open voor vragen en taken die op je af komen.
 • Je gaat ervoor om de opdrachten uit te voeren.
 • Je durft verantwoordelijkheid nemen.

Houding en vaardigheden

 • Je bent stressbestendig.
 • Je hebt inzicht in gewoonten en eigenheden van bewoners.
 • Je bent contactvaardig en luistervaardig.
 • Je kunt innoverend werken.

Voorwaarden

 • Diploma als bachelor verpleegkundige of gegradueerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (HBO5);
 • In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595) dat maximum 3 maanden oud is;
 • Slagen voor de selectieproeven;
 • In het bezit zijn van het rijbewijs B.

Aanbod

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
 • Vakantiegeld;
 • Eindejaarstoelage;
 • Maaltijdcheques;
 • Tussenkomst in woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Fietsvergoeding;
 • Mogelijkheid om een fiets te leasen;
 • Tweede pensioenpijler;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Gratis UiTPAS (meer info op https://www.uitpas.be/)

Solliciteren

De kandidaturen moeten ingediend worden via het online sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Documenten toe te voegen:

 • Een motivatiebrief;
 • Een CV;
 • Een afschrift van het diploma;
 • Een uittreksel uit het strafregister Model 1 art.595 (max. 3 maanden oud);
 • Een afschrift van het rijbewijs (voor- en achterkant).

Gelieve de bestanden steeds als volgt te benoemen: voornaam_naam_bestandsnaam
vb: Jan_Janssens_CV

De kandidaten worden via e-mail gecontacteerd over het verdere verloop van de selectieprocedure. Gelieve uw mailbox én spamfolder goed in de gaten te houden.