Vacature: kinesitherapeut(e) woonzorgcentrum Ter Leen

Herzele is een boeiende gemeente van bijna 19.000 inwoners in de regio Vlaamse Ardennen. Het is er goed om te leven, te wonen en te werken. Meer dan 400 medewerkers zijn elke dag in de weer om de brede waaier van producten aan te bieden. De organisatie heeft zich in de voorbije jaren sterk ontwikkeld, zowel voor de kerntaken zoals bestuur en veiligheid, maar ook op het vlak van vrije tijd en sociale dienstverlening. Herzele heeft alles in huis om een goede woongemeente te zijn voor iedereen van jong tot oud, maar ook om een goede werkgever te zijn waar jij je talenten kunt ontwikkelen. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen, is het WZC Ter Leen op zoek naar een kinesitherapeut(e) die deeltijds (19/38u) aan de slag kan.

Functieomschrijving

Deze omschrijving is niet beperkend en kan gewijzigd worden door diegenen die daar bevoegd voor zijn.

De kinesitherapeut staat mee in voor het behoud, het herstel en/of het bevorderen van het dagelijks functioneren van de bewoners waarbij de mobiliteit, zelfredzaamheid en levenskwaliteit centraal staan. De kinesitherapeut heeft verhoogde aandacht voor preventie alsook voor de ondersteuning in de palliatieve eindfase van het leven. De kinesist draagt bij aan de integrale zorg (woonzorgleefklimaat) en dit in samenwerking met het multidisciplinair team.

Verantwoordelijkheidsgebied

 • Uitvoeren van een kinesitherapeutisch onderzoek aan de hand van een bilan rekening houdend met het ICF model (functie, stoornissen en participatie). Dit resulteert in een kinesitherapeutische diagnose en behandeling/beweegplan volgens de principes van de Evidence Based Practice (EBP);
 • Behandelen van de bewoners volgens de door de arts vooropgestelde therapie en aangepast aan hun profiel en specifieke pathologie;
 • Verantwoordelijk voor het preventief bewegingsbeleid in samenwerking met het multidisciplinair team;
 • Comfortzorg aanbieden: Contacteren van firma’s in functie van de aanschaf van hulpmiddelen zoals orthesen, prothesen, loophulpmiddelen, rolwagens en middelen die de zit- en lighouding kan optimaliseren, opvolgen van het comfortzorgbeleid;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het ergonomie/verplaatsingsbeleid: opstellen van het ergonomiebeleid;
 • Meehelpen bij maaltijden;
 • Verantwoordelijke voor collectieve beweegactiviteiten om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorgen te vrijwaren (vb. gymles);
 • Begeleiden van studenten en nieuwe medewerkers op de werkvloer;
 • Medewerkers aanzetten tot een gezond hef- en tilbeleid;
 • Neemt deel aan het interdisciplinair overleg en op vraag ook aan de overdachten verpleging-verzorging.

Functie – inhoud

Verantwoordelijk om de zelfredzaamheid en fysische onafhankelijkheid van de bewoner te verhogen tijdens het verblijf in een WZC door middel van kinesitherapie:

 • Uitvoeren van een kinesitherapeutisch onderzoek (articulair en musculair niveau, statisch en dynamisch evenwicht, gang en transfertmogelijkheden…) aan de hand van een bilan rekening houdend met het ICF model (functie, stoornissen en participatie)
 • Dit resulteert in een kinesitherapeutische diagnose en behandeling/beweegplan volgens de principes van de Evidence Based Practice (EBP)
 • Bijhouden van gegevens in het digitaal zorgdossier en woonzorgleefplan conform de Vlaamse zorginspectie / reglementering

Verantwoordelijk voor het algemeen preventief bewegingsbeleid (WZC) alsook voor het algemeen preventief bewegingsplan (bewoner):

 • Voorstellen doen naar de directie in samenwerking met het multidisciplinair team
 • Voorstellen doen tot aankoop van materialen
 • Opstellen van tussentijdse evaluatierapporten zowel op WZC als op bewonersniveau
 • Oog hebben voor veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers (bijv brand, liftpanne,….)

Adviserende taken uitvoeren:

 • Comfortzorg aanbieden:
  • Contacteren van firma’s in functie van de aanschaf van hulpmiddelen zoals orthesen, prothesen, loophulpmiddelen, rolwagens en middelen die de zit- en lighouding kan optimaliseren
  • Opvolgen van het comfortzorgbeleid
 • Verantwoordelijk voor het ergonomie/verplaatsingsbeleid:
  • Opstellen van het ergonomiebeleid
  • Mee helpen evalueren bij aankoop van de tiltoestellen/materiaal
  • Vorming organiseren
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van het valpreventiebeleid
 • Bijhouden van de valregistratie en verwerking van de gegevens
  • Coördineren en opvolgen van de verschillende interventies
  • Opmaak van een tussentijdse evaluatie van het beleid met aandacht voor de directe leefruimte alsook voor de algemene omgeving

 • Propageren van technieken eigen aan de ouderenzorg met name:
  • Persoons- en belevingsgerichte zorg in het kader van het werken met personen met dementie
  • Palliatieve kinesitherapeutische zorg
  • Technieken ter ondersteuning van het fixatiearmbeleid
  • Technieken ter ondersteuning van het decubitusbeleid

Voeren van een heldere, transparante, effectieve en efficiënte communicatie

 • In relatie tot de bewoner met respect voor de privacy
 • In relatie tot de voorschrijvende arts aan de hand van het dossier en het voorschrift
 • In relatie tot de opdrachten van de coördinerende arts van de instelling
 • In relatie tot het multidisciplinair team, de hoofdverpleegkundige en de directie
 • In relatie met de externe kinesitherapeut zodat een goede informatiedoorstroming naar het zorgdossier wordt bewerkstelligd
 • In relatie tot de begeleiding van stagiairs kinesitherapeuten

Competentieprofiel

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van kinesitherapie en therapeutisch handelen en je kunt dit up to date houden
 • Je beschikt over een degelijke kennis van de Vlaamse en federale reglementering in verband met kinesitherapie en woonzorgcentra
 • Je bezit kennis van hef- en tiltechnieken
 • Je kan vlot werken met het officepakket (Word, Excel, Teams, PowerPoint) en leert vlot nieuwe programma’s aan die gebruikt worden in de zorg (Zorgplus)
 • Je kan de werkvoorschriften en procedures die betrekking hebben op de functie toepassen

Communicatie

 • Je hebt een vlotte taalbeheersing
 • Je kan vlot rapporteren in de zorgplanning en naar de collega’s en leidinggevende toe

Organisatiewaarden

Integriteit

 • Je kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar
 • Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie

Samenwerken

 • Je waakt over de goede en constructieve samenwerking binnen het team, maar ook met alle andere diensten
 • Je combineert je eigen talenten en vaardigheden met die van de collega’s om tot betere resultaten te komen

Flexibiliteit

 • Je kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten en plotse veranderingen
 • Je toont bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen

Zelfstandig werken

 • Je kunt zelfstandig en in team werken
 • Je kunt met de nodige instructies aan de slag
 • Je bent stipt in het nakomen van afspraken
 • Je stuurt bij indien er fouten optreden
 • Je werkt taken volledig en tijdig af

Plannen en organiseren

 • Je hebt een goed beeld van wat moet bereikt worden
 • Je kan knelpunten vaststellen en oplossingen zoeken

Inzet

 • Je werkt met inzet en gedrevenheid
 • Je motiveert bewoners om mee te werken
 • Je stelt je positief op
 • Je staat open voor vragen en taken die op je afkomen
 • Je gaat ervoor om de opdrachten uit te voeren
 • Je durft verantwoordelijkheid nemen

Houding en vaardigheden:

 • Je bent stressbestendig
 • Je hebt inzicht in gewoonten en eigenheden van bewoners.
 • Je bent contactvaardig en luistervaardig
 • Je kunt innoverend werken
 • Je bent creatief

Voorwaarden

 • Houder zijn van het diploma van master of science in de revalidatiewetenschappen of een daarmee gelijkgesteld diploma (laatstejaarsstudenten worden ook toegelaten);
 • In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1);
 • Slagen voor de selectieproef;
 • Je hebt grote affiniteit met de doelgroep;
 • Rijbewijs B is een pluspunt.

Aanbod

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
 • De verloning van de kinesist(e) wordt ingeschakeld in de functieclassificatie 15 (code 4071) van IFIC;
 • Flexibel werkrooster;
 • Snelle indiensttreding;
 • Vakantiegeld;
 • Eindejaarstoelage;
 • Maaltijdcheques;
 • Fietsvergoeding;
 • Hospitalisatieverzekering.

Solliciteren

De kandidaturen moeten ingediend worden, via het online sollicitatieformulier onderaan deze pagina.

Documenten toe te voegen bij de motivatiebrief:

 • CV;
 • Een uittreksel uit het strafregister model 1 (max. 3 maanden oud);
 • En afschrift van het gevraagde diploma.