Vacature: chauffeur leerlingenvervoer

Het lokaal bestuur van Herzele is op zoek naar een chauffeur voor het leerlingenvervoer.

Technisch assistent D1 – D3:
Chauffeur – leerlingenvervoer gemeentelijke basisschool

Halftijdse contractuele betrekking – onbepaalde duur

Functiebeschrijving

Belangrijkste resultaatgebieden:

 • Elke dag kennis nemen van de uit te voeren opdrachten, deze plannen en eventueel bespreken met de directie en/of collega’s om op een efficiënte manier te kunnen werken.
 • Het vervoer van personen (meestal schoolgaande kinderen – kleuter en lager onderwijs) om deze tijdig en veilig op de juiste bestemming te krijgen, rekening houdend met de wegcode.
 • Bereid zijn om te werken op basis van een sterk variërende uurrooster.
 • De autobus onderhouden, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant, essentiële onderdelen controleren en ze bij defect zelf herstellen of laten herstellen.
 • Een beperkt aantal administratieve taken nodig voor de uitvoering van de eigen opdracht uitvoeren, zoals het invullen van de reiswijzer, ...
 • Tijdens de wachtbeurten, administratieve, materiële en logistieke ondersteuning bieden voor de dienst.
 • Inspringen bij werkoverlast en vervangen van afwezige collega’s.

Meer details zie bestand functiebeschrijving onderaan.

Aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden

Aanwerving:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs D (met inbegrip van vakbekwaamheid en medische geschiktheid)
 • slagen in een bekwaamheidsexamen dat bestaat uit:

  Een competentieproef of een worksampleproef of een praktische proef, gevolgd door een grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef. 

Functiewaarderingsniveau

Niveau D - Weddenschaal Dv (D1 - D3)

Info

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van 3 jaar.

Contactpunt voor alle informatie en bijkomende toelichting:
Dienst Personeel, Gemeentehuis, Markt 20, 9550 Herzele
Telefoon: 053/60 70 40
E-mail: personeel@herzele.be

Kandidaatstelling

Kandidaturen (vergezeld van CV, kopie rijbewijs, bewijs medische schifting en uittreksel strafregister model 2) moeten ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 20, 9550 Herzele:

 • (bij voorkeur) door het invullen van een online sollicitatieformulier op www.herzele.be
 • door een aangetekende per post verzonden sollicitatiebrief
 • door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs
 • door een mail met ontvangstmelding gericht aan personeel@herzele.be

De kandidatuur moet uiterlijk 16 maart 2020 ingediend zijn.

Gepubliceerd op vrijdag 14 februari 2020 7 u.