Gemeentelijke tussenkomst bij de aankoop van een Buzzy Pazz bij De Lijn

Jongeren die een Buzzy Pazz bij De Lijn aankopen, krijgen een korting. De gemeente neemt een deel van de kostprijs van het netabonnement voor haar rekening.

De Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag u onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer van De Lijn, behalve op de Limburgse snellijnen.


De gemeente komt voor 50% tussen in de abonnementsprijs van jongeren tot en met 24 jaar die recht hebben op een studiebeurs. Dit zowel voor 1 jaar, 3 maanden als voor 1 maand. De korting geldt niet op WIGW/Omnio of VG-abonnementen.

Procedure

Om van deze korting te genieten, hebt je een attest van de gemeente nodig. Dat kan je aanvragen bij de dienst Mobiliteit door

  • Het online formulier onderaan deze pagina in te vullen. Opgelet: er wordt jou gevraagd om een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat je studiebeursgerechtigd bent. Je kan het attest nadien komen ophalen bij de dienst Mobiliteit of de dienst kan jou het attest digitaal opsturen.
  • Fysiek langs te komen op de dienst Mobiliteit (tijdens de openingsuren).

Hoe abonnement aanvragen?

Met dit ingevuld attest en je identiteitskaart stap je naar een Lijnwinkel in Oost-Vlaanderen. De mobiele Lijnwinkel komt regelmatig langs in Zottegem, ook daar kan je een abonnement aankopen. Voor de adressen en data mobiele Lijnwinkel, surf naar www.delijn.be > contact > Lijnwinkels in Oost-Vlaanderen.

Je kan ook het attest samen met een kopie van je identiteitskaart opsturen naar De Lijn, dienst abonnementen, Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende. Even later ontvang je dan een overschrijving voor het resterende bedrag. Zodra het bedrag gestort is, wordt het abonnement opgestuurd.

Een abonnement met gemeentekorting kan echter niet langer online worden aangekocht.


Wanneer je huidig abonnement bijna vervalt, zal je automatisch een overschrijvingsformulier ontvangen voor de totale kostprijs van een Buzzy Pazz. Heb je echter recht op de gemeentekorting, haal dan vóór je je abonnement verlengt een attest voor gemeentekorting af op het gemeentehuis.

Opgelet: voor elk abonnement dat ingaat op 1 september of later en dat je met gemeentekorting wenst aan te kopen, moet je over een nieuw attest beschikken.

Indien er meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin zijn tussen de 6 en 24 jaar met een studiebeurs, kan je bovendien genieten van de gezinskorting. Op voorwaarde dat alle Buzzy Pazz abonnementen dezelfde aanvangsdatum en geldigheidsduur hebben, krijg je op het 2e abonnement bijkomend 20% gezinskorting. En de derde, vierde, … Buzzy Pazz is zelfs helemaal gratis. Hiervoor dien je wel een attest van gezinssamenstelling voor te leggen.