Terugbetaling kadervorming

Het gemeentebestuur verleent jongeren tot en met 26 jaar een toelage voor het volgen van een kadervormingscursus. Onder kadervorming wordt verstaan: een samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven.

Procedure

In ons e-loket vind je het aanvraagformulier voor de terugbetaling van kadervorming. De aanvraag moet binnen het jaar na het beĆ«indigen van de cursus ingediend worden en moet vergezeld zijn van:

  • een attest of getuigschrift afgeleverd door de vormingsorganisatie met bevestiging van de aanwezigheid van de cursist
  • een kopie van het betalingsbewijs
  • een bewijs dat de aanvrager lid is van een erkende jeugdvereniging van Herzele (enkel indien de aanvrager geen inwoner is van Herzele)

Bedrag

Per aanvraag wordt de helft van het cursusgeld terugbetaald aan de deelnemer van een kadervormingscursus, met een maximum van 120 euro per persoon op jaarbasis.