T.e.m. 25 oktober de tijd voor aanvraag mantelzorgpremie opvoeders kinderen met een handicap

Elk jaar voorziet het lokaal bestuur van Herzele een toelage van 170 euro voor opvoeders/ouders van kinderen en jongeren met een handicap tot 25 jaar. Tot en met 25 oktober 2019 kan je deze premie aanvragen.

Voorwaarden?

  • Jij en jouw kind woonden het volledige vorige kalenderjaar in Herzele.

 

  • Jouw kind was op 1 januari van het aanvraagjaar niet ouder dan 25 jaar.

 

  • Vanaf 1 januari van het aanvraagjaar werd minstens 66% invaliditeit (of minstens 4 punten in pijler 1) toegekend aan jouw kind door de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50 bus 1, 1000 Brussel).

Hoe aanvragen?

  • Vul het online aanvraagformulier in ons digitaal loket in (onderaan deze pagina).
  • Liever op papier invullen? Neem contact op met het Sociaal Huis. Zij bezorgen jou een papieren formulier.

Meer info?

Neem contact op met het Sociaal Huis.

Gepubliceerd op woensdag 25 september 2019 16.24 u.