Subsidies sportverenigingen

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kunnen Herzeelse sportverenigingen die erkend zijn door het College van burgemeester en schepenen subsidies aanvragen. Dat kan voor sportmateriaal, jeugdwerking en/of volwassenenwerking.

Voorwaarden

Alleen erkende Herzeelse sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidies.

Procedure

Erkende Herzeelse sportverenigingen ontvangen van de Sportdienst een aanvraagformulier.