Subsidies sportverenigingen

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kunnen Herzeelse sportverenigingen die erkend zijn door het College van burgemeester en schepenen subsidies aanvragen. Dat kan voor sportmateriaal, jeugdwerking en/of volwassenenwerking.

Voorwaarden

Alleen erkende Herzeelse sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidies.

Procedure

Door de coronaperiode geldt een aangepaste procedure. Erkende Herzeelse sportverenigingen ontvangen van de Sportdienst een mail met de specifieke voorwaarden.

Regelgeving

Op deze pagina kan je de verschillende subsidiereglementen voor erkende Herzeelse sportverenigingen nalezen.