Subsidie voor zonneboiler

Op 8 november 2022 werd een infosessie gehouden over premies. Je kan de presentatie daarvan onderaan deze pagina downloaden.

De gemeente Herzele geeft een subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler.

Voorwaarden

Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Herzele liggen komen in aanmerking voor subsidie.

Procedure

Op deze pagina kan je het aanvraagformulier terugvinden in ons e-loket.

Dien je liever nog op papier in, dan kan je een papieren aanvraagformulier bekomen op de dienst Huisvesting.

Bedrag

De subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler bedraagt 250 euro per adres. Een combinatie van verschillende subsidies voor verschillende investeringen is toegestaan.