Gemeentelijke premie voor een startende ondernemer

Heb je een onderneming opgestart, dan heb je recht op een premie voor startende ondernemers.

Met deze premie wil het bestuur het ondernemerschap stimuleren in onze gemeente.

Procedure

Op deze pagina kan je het aanvraagformulier terugvinden. Je vult het formulier in en voorziet het van de vereiste bijlagen uiterlijk 30 november volgend op het ogenblik dat je jouw zaak opgestart hebt.

De Werkgroep Ondernemend Herzele geeft dan advies over de ingediende aanvragen, waarna het college uiteindelijk beslist over de goedkeuring van de dossiers. In de maand december gaat de financieel directeur over tot de uitbetaling van de premie.

Bedrag

De premie bedraagt 5% op de investeringskosten, te berekenen op een maximum van 8000 euro.

De maximale premie bedraagt dus 400 euro.

Je moet minstens 1250 euro aan investeringskosten bewijzen.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement nalezen en/of downloaden.