Gemeentelijke premie voor een startende ondernemer

In het kader van het relanceplan wordt de maximale premie voor aanvragen tussen 1 januari en 31 december 2020 opgetrokken naar 1000 euro.

Hebt u een onderneming opgestart, dan hebt u recht op een premie voor startende ondernemers.


Met deze premie wil het bestuur het ondernemerschap stimuleren in onze gemeente.

 

Procedure

Op deze pagina kan u het aanvraagformulier terugvinden. Je vult het formulier in en voorziet het van de vereiste bijlagen uiterlijk 30 november volgend op het ogenblik dat je jouw zaak opgestart hebt.

De Raad voor Lokale Economie geeft dan advies over de ingediende aanvragen, waarna het college uiteindelijk beslist over de goedkeuring van de dossiers. In de maand december gaat de financieel directeur over tot de uitbetaling van de premie.

Bedrag

De premie bedraagt 5% op de investeringskosten, te berekenen op een maximum van 12.500 euro.

De maximale premie bedraagt dus 625 euro.

Je moet minstens 1.250 euro aan investeringskosten bewijzen.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement nalezen en/of downloaden.