Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen is een verzamelnaam voor hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen. Kleine landschapselementen zijn lijnen en punten in het landschap waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan en een groen verbindingsnetwerk vormen. Kleine landschapselementen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren.

Het gemeentebestuur geeft subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen. Zo wil het gemeentebestuur het behoud en herstel van nog bestaande kleine landschapselementen en het ontwikkelen van nieuwe aanmoedigen en financieel ondersteunen.

 

Procedure

Je kan de subsidie aanvragen via het aanvraagformulier in ons e-loket.