Subsidie groenbedekkers en eiwitrijke gewassen

Groenbedekkers zijn teelten zoals haver, klaver, snijrogge, voederkool, rammenas, gele mosterd, phacelia enzovoort. Het inzaaien van groenbedekkers kadert in de wetgeving rond milieuvriendelijke landbouwtechnieken. Door het inzaaien van groenbedekkers wordt de bodem beschermd tegen erosie door wind en regen. Door het onderploegen van de groenbedekkers in het voorjaar komt meer organisch materiaal in de bodem terecht, waardoor de humustoestand en de bodemstructuur verbeterd wordt. Groenbedekkers nemen stikstof uit de bodem op. Op die manier kan er minder stikstof uitspoelen naar grondwater en oppervlaktewater.

Het gemeentebestuur geeft subsidies voor het inzaaien van groenbedekkers. Zo wil het gemeentebestuur het inzaaien van groenbedekkers aanmoedigen en financieel ondersteunen.

Voorwaarden

De subsidie wordt toegekend aan alle land- en tuinbouwers die (1) op het grondgebied Herzele wonen, voor hun akkerland op het grondgebied van Herzele of (2) die akkerland verbouwen op het grondgebied van Herzele.

Procedure

Om de subsidie te ontvangen moet de land- of tuinbouwer vóór 10 november van elk jaar het aanvraagformulier invullen en daarbij de nodige bewijsstukken toevoegen (de verzamelaanvraag van het betreffende jaar en de bijhorende luchtfoto's van de bij het Agentschap Landbouw en Visserij definitief ingediende aanvraag).

Het aanvraagformulier vind je in ons e-loket. Dien je liever nog op papier in, dan kan je contact opnemen met de dienst Landbouw.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50 euro per hectare ingezaaide groenbedekker of eiwitrijk gewas.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het volledige reglement nalezen en/of downloaden.