Subsidie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie

De gemeente Herzele geeft een subsidie voor het plaatsen van dakisolatie of zoldervloerisolatie.

Voorwaarden

Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied Herzele liggen komen in aanmerking voor subsidie. Om te kunnen genieten van de premie dient de woning waarin de werken worden uitgevoerd minstens 25 jaar oud te zijn.

Procedure

Op deze pagina kan je het aanvraagformulier terugvinden in ons e-loket.

Dien je liever nog op papier in, dan kan je een papieren aanvraagformulier bekomen op de dienst Huisvesting.

Bedrag

De subsidie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie bedraagt 5 euro per geplaatste m² (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 125 euro per adres. Een combinatie van verschillende subsidies voor verschillende investeringen is toegestaan.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het volledige reglement nalezen en/of downloaden.