Straatverlichting in Herzele: geen uitstap uit de 'energieloze nachten'

Na een bevraging via Denk eens H, is er besloten dat Herzele niet uitstapt uit de 'energieloze nachten'. Het huidige lichtregime van de openbare verlichting blijft dus behouden.

In 2023 werd er via Denk eens H een bevraging gedaan bij de Herzelenaren naar de straatverlichting. Hieraan hebben meer dan 1000 personen deelgenomen. 

Uit de bevraging blijkt dat een kleine meerderheid kiest voor het behoud van de energieloze nachten. Er zijn quasi geen berichten van burgers die vragen om de verlichting ’s nachts opnieuw te ontsteken.

Deze nachten zijn wel korter geworden aangezien het doven nu pas gebeurt vanaf middernacht en niet meer vanaf 23u00. In het weekend wordt de straatverlichting niet gedoofd. Dit maakt dat de impact op het dagelijkse (nacht)leven van de Herzeelse bevolking relatief klein is.

Verder is uit de toelichting van de politie op de gemeenteraad van oktober 2023 gebleken dat er geen rechtstreeks verband gelegd kan worden tussen het doven van de straatverlichting en een aantal vormen van criminaliteit (waaronder diefstal bij nacht).

Het doven van de straatverlichting zorgt ten slotte ook voor een lager energieverbruik, wat zowel op vlak van het realiseren van de klimaatdoelstellingen (minder CO2-uitstoot is een van de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact) als op financieel vlak een positief effect heeft.

Gepubliceerd op dinsdag 16 april 2024 12 u.