Aanleg van een straatgeveltuintje

Een straatgeveltuintje is een beplante strook tegen de gevel. Het is een privéinitiatief op het openbaar domein, waarbij de eigenaar of de bewoner zelf instaat voor de aanleg en het onderhoud ervan. Het tuintje begroent de gevel en draagt bij tot meer groen in de straat en tot een aangenamere woonomgeving.

Procedure

Wil je graag een straatgeveltuintje aanleggen, dan moet je eerst het aanvraagformulier indienen. Je vindt het aanvraagformulier in ons e-loket.

Regelgeving

De aanleg van een straatgeveltuintje is onderworpen aan een aantal voorwaarden. Je kan het reglement over de aanleg van een straatgeveltuintje op deze pagina nalezen en/of downloaden.

Maar welke klimplanten gebruik ik nu best?

Onderaan deze pagina kan je overzichtstabellen downloaden met daarin verschillende geschikte soorten, dit voor in de zon of in de (half)schaduw.